-

Overdragelsesaftale

En overdragelsesaftale er en aftale mellem køber og sælger om overdragelse af et bestemt produkt, en bestemt ydelse eller lignende. Det kan også være en aftale om overdragelse af fast ejendom, hvorved overdragelsen skal tinglyses i tingbogen.

 

Overdragelsesaftalen kan indeholde vilkår om, hvad der overdrages, hvordan det overdrages, betalingsvilkår, samt øvrige vilkår for overdragelsen.

 

 

Såfremt der er tale om en virksomhedsoverdragelse, vil der være en del forhold, parterne skal tage stilling til, herunder om der er medarbejdere mv. som overdrages. 

 

Forholdene i en overdragelsesaftale kan typisk være:

 

          Virksomheden og overtagelsen

          Specifikation af overdragelsens genstand

          Personale

          Købesummen

          Overtagelsen

          Refusionsopgørelse

          Erlæringer mv.

          Offentlige godkendelser

          Konkurrenceklausul

          Omkostninger mv.

          Lovvalg og værneting

 

Hvis du har behov for en skabelon til en overdragelsesaftale til overdragelse af aktiver udarbejdet som et eksempel kan du købe det her: Overdragelsesaftale

Hvis du har behov for en skabelon til en overdragelsesaftale til overdragelse af aktier eller anparter (altså hele selskabet) udarbejdet som et eksempel kan du købe det her: Overdragelsesaftale

Har du behov for nærmere rådgivning om overdragelsesaftale eller brug for hjælp til at udarbejde en overdragelsesaftale, kan du kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard der har speciale i Virksomhedsoverdragelse. 

 

-